Objectius de la web

Aquesta web ha estat concebuda a partir del concurs de webs “webs al punt” per un grup d’estudiants de cicles formatius de grau mitjà d’informàtica de l’Escola Diocesana de Navàs per tal que esdevingui un portal d’entrada al món de la cooperació feta des de la comarca del Bages.

La finalitat principal seria poder trobar de forma fàcil, a partir d’aquest portal la informació bàsica i de contacte de les entitats i organitzacions orientades a treballar algun dels aspectes solidaris emmarcats dins el concepte de cooperació Nord-Sud, gestionats , subvencionats o amb implicació important d’alguna persona de la comarca del Bages.

Altres objectius marcats pel que fa a “públic en general” són els següents:

  • Definir i acotar el concepte de solidaritat, cooperació i altres conceptes afins, per tal d’entendre millor la tasca que porten a terme les diferents entitats.
  • Posar a disposició del públic en general diferents enllaços i recursos relacionats amb el tema.
  • Situar en un mapa de Google Maps el màxim d’entitats de cooperació com sigui possible
  • Situar en un mapa els diferents projectes que actualment s’estan duent a terme, amb origen la comarca del Bages
  • Mostrar notícies actualitzades sobre la cooperació i la solidaritat en l’àmbit del Bages, aprofitant tecnologies TIC tals com RSS que permeten mostrar notícies generades per terceres parts.

Més objectius a mitjà i llarg termini:

  • Ser una eina de coneixement entre les diferents entitats i organitzacions del territori, que no sempre es coneixen suficientment, per tal de facilitar el fet que puguin cooperar entre elles.
  • Poder utilitzar la web com un punt d’entrada a una eina col·laborativa entre les diferents entitats.
  • Aconseguir una gestió centralitzada, autònoma i amb un manteniment el màxim d’automatitzat possible.