Fundación Vicente Ferrer

CONTACTE

Laura Verbón: lauv90@hotmail.com, Tel: 688453386
Tel. 90222929
E-mail: manresa@fundacionvicenteferrer.org
Web: www.fundacionvicenteferrer.org

OBJECTIUS

Els objectius que té aquesta entitat es podria reunir, entre altres, en 9 punts importants: Sanitat, Educació, Hàbit, Dones, Model de desenvolupament, Ecologia, Persones amb discapacitat, Comerç just, Educació pel desenvolupament.

HISTÒRIA

La Fundació Vicente Ferrer es crea a l'Índia el 1969 amb l'objectiu de buscar solucions als greus problemes als quals s'enfrontava la comunitat rural d'Anantapur. Des de llavors, funciona com un organisme de forta implantació social, respectuós amb l'entorn i promotor de la transformació que s'està produint a la regió.