Federació assoc. de veïns de Manresa

CONTACTE

Carrer: Font dels Capellans, octogonal 13, local 46. 08241 Manresa
Tlf. 93 874 80 81
E-mail: favm@favm.org
web: http://www.bagessolidari.cat/favm

OBJECTIUS

Federació d’associacions de veïns de Manresa. Aconseguir una veu unitària pel moviment veïnal de la ciutat, per tal de poder anar més enllà dels problemes i reivindicacions de cada barri i transmetre una visió de ciutat en tot el seu conjunt.
Oferir serveis a les associacions de veïns que en formen part.
Organitzar projectes i activitats comunes.

HISTÒRIA

L’anomenat moviment urbà modern es configura a l’any 1964 a partit de la Llei d’Associacions d’aquell any, per on els veïns més inquiets trobaran un camí legal per organitzar-se. Anteriorment tot i que la legislació franquista als anys 60 era dictatorial i per tant restrictiva alguns sector socials s’intenten aprofitar d’algunes escletxes del sistema per organitzar-se.
Les expectatives de canvi a finals de la dictadura comporten una gran dinàmica social que moltes vegades es tradueix en un creixement dels moviments socials i dels encara il·legals partits polítics, les organitzacions veïnals a través de les associacions es consoliden i neixen algunes de noves.
L’embrió del que avui és la FAVM el trobem en la Coordinadora de Barris, que va néixer el 1976 en veure, les diferents associacions de veïns, la necessitat de treballar conjuntament per obtenir uns objectius comuns. L’activitat més significativa que va dur a terme la Coordinadora va ser l’organització de la Primera Assembla d’ associacions de veïns de Catalunya, el 2 de Desembre de 1979, a Manresa. El Juny del 1979 la Coordinadora d’AV de Manresa debat sobre la participació ciutadana i s’esmenten els Consells Municipals com a eina adequada, per articular aquesta participació. Se n’assenyalen quatre Consells: Urbanisme, Sanitat (Assistència Social i tercera edat), Cultura i Ensenyament. Plantegen que els organismes consultius als Consells municipals haurien de ser les Coordinadores corresponents i valoren l’AV com a entitat representativa del veïns d’un barri cap a l’Ajuntament.
El 7 de Març de 1985 s’aproven els estatuts i es constitueix la FAVM en un acte obert a tothom al local de l’ AV de la Sagrada Família on es va elegir la nova junta rectora: president, Josep M. Boix del barri de la Mion, el vicepresident primer Marià Muñoz de la Sagrada Família, la vice-presidenta segona Isabel Sánchez de Sant Pau, el Secretari Salvador Ribera, del Passeig i Rodalies, el vicesecretari Antoni Ribalta, de la Ctra. Santpedor, el tesorer Jaume Perramon, de les Escodines i el comptador, Josep M Payàs, de Valldaura. En boca del president, llavors “la feina consistia a treballar temes globals, fer intercanvi d’idees, de coses fetes, d’experiències i d’assessorament mutu. A més a més, també s’organitzava una festa conjuntament amb tots els barris”.
L’any 1991 s’entra a formar part de la CONFAVC. Durant el període de 1991 a 1996, amb la junta presidida per Víctor Feliu, s’organitzen dues conferències veïnals, s’impulsa el Reglament de Participació Ciutadana, s’intervé en Comissions i Consells Municipals, es promouen coordinadores ciutadanes com ara les d’Urbanisme, Sanitat i Solidaritat. Durant aquest període es canvia al que avui és el Local Social de la FAVM i es dota a aquesta amb una moderna infrastructura. Per altra banda, el president Víctor Feliu fa autocrítica de la gestió per la manca de joves dins del moviment veïnal, cosa que no permet el necessari relleu generacional.
L’any 2000 es signa un conveni amb l’ajuntament per desenvolupar el PDV (pla de desenvolupament veïnal) aquest fet a enfortit l’augment de les activitats als barris. Aquest conveni amb l’administració que permet contractar a dues tècniques dinamitzadores fa que es produeixi una nova metodologia de treball.
Durant el 2003 es potencia el Pla de Dinamització Veïnal: el 10 i 11 de Maig te lloc a les places de Sant Domènec i d’Europa, la primera mostra de participació veïnal, la Veïnàlia. Intervenen 15 de les 19 associacions de veïns aglutinades dins de la Federació, es tracta de crear “una dinàmica de coneixement i informació entre les associacions de Veïns i els ciutadans de Manresa. Durant el 2003 també es potencia la xarxa de biblioteques veïnals amb la finalitat de dinamitzar l’àmbit cultural del barris. Actualment està formada per vuit centres en diferent sectors de la ciutat ( Ctra. Santpedor, Escodines, Mion Puigberenguer, Plaça de Catalunya, Cots-Guix-Pujada Roja, Sagrada Família, Valldaura i Cal Gravat).
Garcia i Casarrodona, Gal·la , Sardans i Farràs, Jordi. (2004). Història de les associacions de veïns de Manresa. Federació d’associacions de veïns de Manresa.