Cooperació i Solidaritat d’Avinyó

CONTACTE

Carrer: C/ Sallent, 6. 08279 Avinyó
Tel. 938387253
E-mail: caretacortes@hotmail.com

OBJECTIUS

Els objecius principals de l'entitat són:

  • La sensibilització i informació sobre els problemes que afecten als països més desfavorits.
  • Ajudar a finançar diferents projectes de desenvolupament o emergències puntuals dels països del tercer món.
  • Analitzar les estructures socials injustes i desequilibris econòmics mundials.
  • Fomentar la participació activa dels ciutadans envers causes solidàries.
  • Demanar a l’Ajuntament d’Avinyó que destini el 0.7% dels recursos ordinaris del pressupost a països en vies de desenvolupament, per això anualment es presenta un projecte a l’Ajuntament d’Avinyó per tal que s’hi destini aquests diners.

HISTORIA

Cooperació i Solidaritat d’Avinyó és una entitat sense ànim de lucre que es va fundar el 9 de juliol de 1999 perquè una sèrie d’avinyonencs i avinyonenques amb inquituds comuns es van anar trobant per parlar de temes de solidaritat respecte als països més poc desenvolupats. Primerament les trobades van ser dirigides pel mossèn Josep Maria Pujol, mossèn que va viure vint anys a Rwanda i que va haver de marxar a corre-cuita d’aquest país, per la greu situació de guerra i que el 1994 va desencadenar al genocidi més sanguinari de la història ja que en només 100 dies es van cometre més de 800.000 assassinats.

PROJECTES

La relació de la nostra entitat amb Rwanda no ha minvat en cap moment, primer a través del mossèn Josep Maria Pujol, posteriorment, una cooperant de la nostra entitat va viatjar a Rwanda el 2003 i actualment la nostra contrapart és la germana Rosa Dilmé amb la qual tenim contacte permanent. Aquesta germana és una treballadora social que fa més de trenta anys que viu i treballa a la missió de Ruli, Rwanda. Allí dirigeix el despatx social encarregat d’’atendre els més necessitats. L’estudi de necessitats que va fer en arribar a Ruli, la va decidir a treballar en la formació secundària per a les noies de l’entorn. Els nois tenien opcions a estudiar, però les noies no. Van fundar un internat en el que es pot estudiar cuina, costura, agricultura, puericultura. També ha treballat en la formació nutricional de les mares, i en formació deis pares i mares en l’educació dels fills. En el camp de la salut ha fet campanyes de vacunació, de planificació familiar, entre d’altres. La gran pandèmia de la SIDA, ens ha fet fer un hospital que intenta evitar els contagis, educant i donant formació. La germana Rosa Dilmé anualment ens dóna a conèixer les necessitats més urgents de la seva comunitat, la qual cosa la nostra entitat redacta un projecte i el trasllada a l’Ajuntament d’Avinyó perquè hi destini el 0,7% del recursos ordinaris del pressupost municipal. La mateixa germana Rosa Dilmé s’encarrega de gestionar els diners rebuts des d’Avinyó, envia les factures per justificar les despeses i podem garantir que el 100% dels diners estan invertits correctament.

En el 2013, es van destinar 1.800€ a Rwanda per la compra de material de joc pel pati de la llar d’infants de Ruli.
En el 2014, es van destinar 1.800€ a Rwanda per construir un tram de canalització d’aigua perquè l’aigua potable arribi a l’hospital i altres serveis de Ruli.