Consell Municipal de Solidaritat de Manresa

CONTACTE

OBJECTIUS

El C.M.S. és un òrgan de participació ciutadana. Hi formen part 19 entitats i l'Ajuntament de Manresa. Sumem treball i idees sota l’objectiu comú de construir un model de ciutat basat en la justícia social, en la justícia global. El C.M.S. és el principal òrgan de participació en temàtiques de Cooperació. Per tant, és un mecanisme de coordinació i intercanvi de les activitats i iniciatives que sorgeixen a la ciutat relacionades amb la cooperació i l’educació en valors. Es tracta doncs d’una plataforma de participació i coordinació de la tasca política, tècnica i de la societat civil, i per aquest motiu està format per una representació de l’equip de govern municipal, per una representació de tots els grups polítics i per les associacions manresanes dedicades a la solidaritat i cooperació.

HISTÒRIA

Es va constituir formalment l’any 1995 amb l’objectiu de promoure el treball en xarxa del moviment solidari de Manresa i millorar, així, l’impacte ciutadà. Va ser el primer òrgan de participació reconegut per l’Ajuntament de Manresa i un dels primers Consells Municipals de Solidaritat de tota Catalunya.