Associació Josep Mª Cunill pel Comerç Just

CONTACTE

Adreça: Urgell 14. 08240 Manresa
Tel. 93 8721567
E-mail: justisolidari@moviments.net
web: http://www.bagessolidari.cat/justisolidari

OBJECTIUS

L’Associació Josep M. Cunill i Solà pel Comerç Just i el Consum Responsable del Bages pretén aconseguir que la ciutadania desenvolupi actituds i hàbits més sensibles i coherents amb la finalitat de reduir les injustícies sud/nord.

Per assolir aquest gran objectiu es proposen:

  • Difondre les causes de les desigualtats i oferir alternatives.
  • Informar sobre el comerç just i el consum responsable.
  • Empoderar la ciutadania en el convenciment que les seves actuacions poden incidir en canvis globals.
  • Potenciar la tasca de les cooperatives que treballen a partir de criteris de justícia social i econòmica.
  • Promoure el consum responsable i afavorir la reflexió de la ciutadania al voltant del consum.
  • Esdevenir una plataforma de promoció de campanyes i diferents iniciatives socials afins als objectius de l’associació.

Aquest són alguns dels objectius i finalitats que ens plantegem anar assolint.

L'associacio actualment gestiona la "Botiga del Comerç Just" a Manresa, potencía el treball en xarxa col·laborant amb diferents entitats/iniciatives amb objectius comuns, potencíen les botigues de Comerç Just i de Consum Responsable com a plataformes reals de sensibilització, editen i/o difonen materials divulgatius i formatius dels diferents productes de Comerç Just (també materials de sensibilització relatius al Consum Responsable) i donen suport i instruments als recursos de la comarca afins als objectius de l’associació.

HISTÒRIA

JOSEP Ma CUNILL I SOLÀ. Capellà missioner, va viure durant 22 anys a l’antiga Rhodesia (actual Zimbaue), i tres anys a l’Amèrica Central, on va veure cristal·litzar moltes de les seves idees al voltant de la Teologia de l’Alliberament i de les diverses revolucions socialistes (Cuba, Nicaragua, El Salvador...). Va ser un dels fundadors i impulsors del Comitè Oscar Romero i dels Amics del Bisbe. El 1995, ell i la Pilar Trasserra van obrir la Botiga del Comerç Just a Manresa, projecte al qual es va dedicar de valent els darrers anys de la seva vida. Podríem incloure moltes cites dels seus amics, nombrosos arreu del món, com ara les paraules de Jaume Botey: “Molts hem après de tu a fer coses petites com si tot depengués de les coses petites”. Tot i que no hi ha paraules millors que les seves pròpies per a definir les seves idees i la seva vida: “No és suficient assolir guanys materials i un ordre econòmic més just, sinó que cal fer un home nou, generós i obert als altres”.