Definicions

Solidaritat:

Segons el diccionari, podríem definir solidaritat com: “El fet d’ésser solidari amb altres, de compartir-ne les idees, els propòsits i les responsabilitats”, o també: “La solidaritat és un sentiment de pertinença a un mateix conjunt que fa paleses les obligacions entre els seus membres, sobretot pel que fa a l'ajuda mútua”, o bé, “Comportament dirigit a un fi comú amb una altra persona. En el cas de l'atenció sanitària, actuació mèdica dirigida al bé del malalt Veure amistat terapèutica, autonomia, beneficència, benevolència, consentiment informat, empatia”. Amb aquestes definicions ens donem que el concepte solidaritat és molt ampli, així podem trobar solidaritat a escala econòmica, a escala psicològica, a escala emocional, etc. La paraula solidaritat també es pot aplicar pel fet de causes nobles i causes menys nobles. Si ens centrem en les causes més nobles, podem veure un ús molt comú quan ens referim a repartir millor la riquesa entre tots.

Cooperació:

Dins el marc de la solidaritat hi trobem el concepte de cooperació. Aquest concepte ha evolucionat amb el temps.
Al principi la cooperació consistia en la transferència de recursos entre els països rics i els més pobres mitjançat l’església que destinava amb aquests països persones anomenades missioners.
Més endavant van créixer les ONG que van professionalitzar aquesta tasca de missioners.
En definitiva, el que es busca és educar en valors i evitar que es generi pobresa a més a més d’intentar pal·liar-la.
Avui en dia les accions de cooperació per tant es poden dividir en:

Accions a països del sud amb projectes de cooperació en diferents àmbits.
- Salud
- Educació
- Promoció econòmica
- Producció agrícola
- Protecció medio-ambiental

Educació pel desenvolupament (cultura per la PAU) basada en:
- Educació en valors (cultura de pau / conducta respectuosa amb l’entorn).
- Programes per a les escoles
- Campanyes de sensibilització/ educació
- Consum conscient
- Economia social (cooperatives de consum)
- Sobirania alimentària (Comerç just)
- Nou concepte: Interculturalitat: Nova ciutadania: Gent d’altres països que s’organitzen aquí, i treballen els valors des d’aquí.

En la nostra recerca hem trobat un seguit d’entitats orientades a la cooperació, però que degut a la crisi econòmica han anat canviant els projectes de cooperació per accions de sensibilització i educació pel desenvolupament.

Un nou enfocament:

Un altre concepte quan hem parlat amb les entitats és el de Justícia. Aquesta paraula s’utilitza cada vegada més dins les entitats relacionades amb la cooperació. Per exemple, la federació catalana d'entitats de cooperació, ara s'anomena organitzacions per a la justícia global.

A causa de la immigració del sud cap al nord, molts projectes es poden dur a terme a casa nostra. EX: Ajudes als immigrants a regularitzar papers o ajudar-los en trobar feina (cosa que repercutirà en els seus països), la justícia aplicada, etc.

Esquema de l'evolució del concepte de cooperació: